Web Analytics

overlijden melden dela

overlijden melden dela

Over de hele wereld wordt verschillend omgegaan met kennisgevingen van overlijden. In de Verenigde Staten is het bijvoorbeeld gebruikelijk dat de nabestaanden persoonlijk op de hoogte worden gebracht door een wetshandhaver of een ambulancier van de eerste hulp. In andere landen, zoals Mexico, kan de kennisgeving van overlijden echter worden verzorgd door iemand die niet aanwezig was toen de betrokkene overleed. Bovendien verschillen de protocollen voor de kennisgeving van overlijden naargelang de overledene een kind of een volwassene is. In dit bericht wordt ingegaan op de verschillende methoden van kennisgeving van overlijden en hoe die van land tot land verschillen.

overlijden melden dela

Link toevoegen

Link toevoegen